Részvételi feltételek

SZOLGÁLTATÁS MENETE

-RÖVIDEN-

Belépés: Minden 2020.04.15 előtt az innosmartkft.hu-n regisztrált és aktív felhasználó automatikusan ibsystem.hu felhasználó lett. Az innosmartkft.hu-n érvényes felhasználónév-jelszó azonosító adatokkal lehetséges a belépés a Webinárium shopban is.

Kérdés esetén: helpdesk@innosmartkft.hu

Webinárium jelentése: online oktatás, melyet egy cél szoftver segítségével, hasonlóan a személyes oktatáshoz, élőben tart az előadó, kameraképpel és képernyőmegosztással.

Célunk: Új tematikákat dolgoztunk ki, 1-6 órás intervallumokban, a gyakran felmerülő kérdésektől, az IBSystem testreszabási praktikáin át a teljesen egyedi témakörökig lehet jelentkezni a webináriumokra, vagy igényelni egyedi tanácsadást.

Feltételek: A webináriumokat minimum 3 fő jelentkezése esetén tartjuk meg, a 3. fő jelentkezésekor kerül konkrét időpont egyeztetésre, majd publikálásra.

Jelentkezés: Minden webinárium aloldalán megtalálható az oktatás tematikája, az időtartam, az előadó. A konkrét webináriumot kosárba helyezve majd a jelentkezési űrlapot kitöltve lehetséges jelentkezést rögzíteni. Egy felhasználó akár több résztvevőt is regisztrálhat egy időben. Amennyiben a kiválasztott webinárium eléri a minimum létszámot, időpont egyeztetés céljából a regisztrációs e-mail címre értesítést küldünk. Az időpont egyeztetést követően szükséges a szolgáltatási díj megfizetése.

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft.

Székhelye:

1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120.

Telephelye:

6000 Kecskemét, Batthyány utca 10. fszt. 10.

Számlavezető pénzintézete:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma:

11784009-21177356-00000000

Adószáma:

14147546-2-42

Nyilvántartó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma

01 09 891006

Képviseli:

Bokor András ügyvezető

Elektronikus levelezési címe:

info@innosmartkft.hu

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

A Szolgáltató online platformon keresztüli oktatásokat (továbbiakban: webinárium) szolgáltat. A regisztrált Felhasználó jelentkezése által megrendelt webinárium oldalán részletezett tematika szerinti oktatásokat nyújt. A szolgáltatásokat a részvételi feltételek alapján nyújtja a Szolgáltató.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

1. A szolgáltatást az Innosmart Kft. által üzemeltett innosmartkft.hu – n lévő aktív felhasználói fiókkal lehet igénybe venni. A www.ibsystem.hu oldalon található on-line regisztrációs űrlapon a felhasználó innosmartkft.hu - ügyfélkapus e-mail címét, felhasználónevét, jelszavát szükséges megadni. A regisztrált felhasználó jogosulttá válik az www.ibsystem.hu fiókjába történő belépésre, a webináriumokra való jelentkezésre. Egy e-mail címmel egy regisztráció rögzíthető.

2. A webinárimok időpont nélkül kerülnek meghirdetésre, a Szolgáltató minimum 3 fő jelentkezése esetén tartja meg az oktatást. A harmadik jelentkezést követően a Szolgáltató értesíti a korábban jelentkezőket, értesítő e-mailt küld időpont egyeztetés céljából. A végső időpont hírként felkerül az ibsystem.hu – ra, és az időpontot megelőző munkanap 16 óráig lehetséges jelentkezni.

3. A www.ibsystem.hu oldalon bejelentkezés nélkül a Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kínált webináriumok áttanulmányozására, a termékek kiválasztására és kosárba helyezésére. A kosárba helyezést követően a Felhasználó jogosult a kosár tartalmát frissíteni, törölni, a jelentkezés elküldése azonban csak regisztrált felhasználók számára, bejelentkezést követően érhető el. A jelentkezés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazolást küld a sikeres jelentkezésről.

4. Az online jelentkezési folyamat elvégzése ajánlattételnek minősül a webinárium időpontjának meghatározásáig, de legkésőbb tárgyév 12.31-napig kötve marad. A felhasználónak fizetési kötelezettsége az időpont véglegesítését követően jelentkezik. A végleges időpont elfogadását követően a Szolgáltató megküldi a díjbekérőt a szolgáltatási díjról melyet utalással szükséges teljesíteni a webináriumot megelőző munkanap 17 óráig. A Felhasználó, a szolgáltatási díjnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően jogosult a webináriumon való részvételhez.

5. A regisztrációt követően, a megrendelést megelőzően Felhasználó bármikor jogosult módosítani Profilja alatt található adatait.

6. Az ibsystem.hu Rendszer és az ahhoz kapcsolódó minden írott vagy elektronikus dokumentáció, fájl vagy egyéb összetevő a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és egyezmények védelme alatt áll.

7. A webináriumok Zoom rendszeren keresztül kerülnek megtartásra, egy titkosított, jelszóval védett meeting link kerül a jelentkező Felhasználó regisztrált e-mail címére megküldésre. A részvétel csakis élő Internet kapcsolat mellett lehetséges, de egyéb regisztrációra nincs szükség. A webinárium linkjén keresztül a kapott jelszóval, a megadott időpontban lehetséges csatlakozni, a Zoom letöltését követően (javasolt), vagy böngészőből. Az előadó minden esetben élő kamera képpel jelentkezik. A Felhasználónak lehetősége van kamera képpel, mikrofonnal csatlakozni, de amennyiben ez nem áll rendelkezésre, írásban (chaten) is felteheti kérdéseit. Technikai feltételek: élő internet kapcsolat, mikrofon és kamera (ajánlottan)

8. A webináriumokról minden esetben hang és képfelvétel készül.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A Felhasználó jogai

1. A Felhasználó jogosult a szolgáltatások igénybevételére a részvételi feltételek szerint, ha azok igénybevétele a rendelkezéseknek megfelelő és a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak határidőre megfizetésre kerültek.

A Felhasználó kötelezettségei

1. A Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevétele előtt megismerni a részvételi feltételeket, valamint felhasználási segédanyagokat. A Felhasználó a megrendelési űrlap online kitöltésével egyidejűleg kijelenti, hogy az adott szolgáltatás felhasználási szabályzatát, felhasználási segédleteit, valamit a jelen részvételi feltételeket elolvasta, megismerte és azokat elfogadta.

2. Felhasználó köteles a Szolgáltató által kért, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat hiánytalanul megadni, valamint köteles a valóságnak megfelelő adatot szolgáltatni.

3. Felhasználó köteles a szolgáltatásokat kizárólag a jogszabályok által megengedett vagy nem tiltott célokra, az adott szolgáltatás felhasználási szabályzatában és a felhasználási segédanyagokban foglaltaknak megfelelően használni.

4. Felhasználó köteles biztosítani, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokhoz és eszközökhöz (jelszavakhoz, titkos kódokhoz, kulcsokhoz) kizárólag az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.

5. Felhasználó köteles értesíteni a Szolgáltatót 5 munkanapon belül, amennyiben adataiban változás áll be, így különösen, ha jogutódlás mellett, vagy jogutód nélkül megszűnik.

6. Felhasználó további kötelezettségeit az adott alkalmazás felhasználási szabályzata, illetve egyéb nyilatkozat tartalmazhatja.

A Szolgáltató jogai

1. A Szolgáltató – a Felhasználó értesítése mellett – jogosult megtagadni, vagy korlátozni a szolgáltatások nyújtását indokolt esetben, különösen akkor, ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által szolgáltatott adatok nem felelnek meg a valóságnak.

2. A Szolgáltató – a Felhasználó értesítése mellett – jogosult megtagadni, vagy korlátozni a szolgáltatások nyújtását, amennyiben a Felhasználó veszélyezteti a szolgáltatások biztonságát vagy a rendelkezésre állását.

3. A Szolgáltató a felhasználó által megadott, illetve a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat saját nyilvántartásában tárolhatja, valamint azokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és céllal alvállalkozóinak, megbízottainak átadhatja. Ilyen célnak minősül a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök előállítása, számlázás, Felhasználóval szembeni követelés érvényesítése, vagy a szolgáltató termékeihez kapcsolódó marketing, reklám.

4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználót referenciaként megnevezni.

5. A Szolgáltató további jogait az adott szolgáltatás felhasználási szabályzata, illetve egyéb nyilatkozatai tartalmazhatják.

6. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások módosítására.

7. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a szolgáltatások nyújtását egyoldalúan felfüggessze, vagy beszüntesse, ilyen esetben azonban előzetes tájékoztatást nyújt az ibsystem.hu weboldalon keresztül.

A Szolgáltató kötelezettségei

1.A Szolgáltató köteles a szolgáltatásokat a mindenkori szolgáltatási leírás, oktatási tematika és jelen részvételi feltételek szerint nyújtani.

DÍJAK

1. Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokért a mindenkori árlistában rögzített díjakat számítja fel.

2. A szolgáltatás díja a Felhasználó által kitöltött megrendelési/jelentkezési űrlapon meghatározott összeg.

3. Az egyes szolgáltatások igénybevétele során Szolgáltató többletköltséggel járó szolgáltatást/egyedi díjszabású szolgáltatást nyújthat a Felhasználó részére. A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat is kínálhat a Felhasználó részére, amelyek igénybevétele minden esetben külön megrendelési lap kitöltésével történik.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Felhasználó által, a megrendelési űrlapon kiválasztott szolgáltatás díjának és a jelen részvételi feltételek alapján díjbekérő kerül kiállításra, fizetési határidő a választott időpontot megelőző nap 17 óra. A számla a webináriumot követően kerül kiállításra, fizetési kötelezettség nélkül.

2. A díjbekérő a rajta feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással egyenlítendő ki.

3. Amennyiben a Felhasználó a webinárium időpontját megelőzően minimum 48 órával jelzi, hogy a részvételt nem tudja teljesíteni, jogosult, egy később meghirdetett időpontban részt venni a webináriumon, azonban a szolgáltatás díjára vonatkozóan a Szolgáltató nem nyújt visszatérítést.

4. A szolgáltatásokkal kapcsolatos eseti díjak, valamint az egyedi megrendelések esetén felmerülő költségek mindig egyedileg kerülnek számlázásra.

5. A már kifizetett szolgáltatási díjból a Szolgáltató nem nyújt visszatérítést, kivéve, ha a szolgáltatás a Szolgáltató hibájából hiúsul meg.

6. Amennyiben a Felhasználó a díjat határidőben nem egyenlíti ki, nem jogosult a szolgáltatás igénybevételre. Az ebből eredő minden kárért Felhasználó a felelős.

Felhasználási jog

1. A Szolgáltató a Felhasználó számára a webináriumon való részvételhez megosztja a meeting linkjét. A link a Zoom szoftver letöltésével/böngészőben való megnyitásával, regisztráció nélkül, vendégként megnyitható. A meetinghez való csatlakozáshoz jelszó szükséges, mely a linkkel együtt kizárólag a regisztrált jelentkezőknek kerül átadásra. A link és a jelszó semmilyen jogcímen – sem ingyenesen, sem visszterhes jogügylettel – nem bocsátható harmadik személyek rendelkezésére (sem birtokába, használatába stb.).

2. A szolgáltatások során igénybevett szoftvereket tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni. Tilos továbbá a szoftverek által használt adatállományokat a szoftver megkerülésével, külső eszközzel módosítani, felépítésüket elemezni.

3. A szolgáltatások során igénybevett szoftverek és valamennyi változatára vonatkozó minden jogcím, beleértve, de nem kizárólagosan Szolgáltató, mint fejlesztő tulajdonában áll. Minden jelen szerződéssel kifejezetten át nem engedett jogot a Szolgáltató a maga számára fenntartja.

TITOKTARTÁS

1. Felek tisztában vannak az egyes titokfajták fogalmával és azok jelentőségével valamint az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a jelen jogviszonyból eredő speciális követelményekkel.

2. Ennek tudatában a felek vállalják, hogy a tudomásukra jutott bizalmas információt megőrzik, azzal vissza nem élnek és azt sem közvetlenül sem közvetett módon harmadik személy tudomására nem hozzák és e titokfajták védelme érdekében minden szükséges lépést megtesznek. Felek jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket ennek megfelelően különös körültekintéssel kötelesek gyakorolni.

ADATVÉDELEM

1. Szolgáltató minden Felhasználóra vagy ügyfeleire, üzleti partnereire vonatkozó adatot szigorúan bizalmasan kezel, harmadik személyek felé e tekintetben semmilyen információt (a jogszabályon alapuló vagy hatóság által előírt adatszolgáltatási kötelezettség kivételével) nem továbbít.

JELENTKEZÉS TÖRLÉSE

1. A webinárium konkrét időpontjának egyeztetéséig/meghatározásáig a jelentkezés módosítható a Felhasználó ibsystem.hu fiókja Rendeléseim menüpontjába.

2. Időpont egyeztetést követően a felhasználó a jelentkezést nem módosíthatja, de amennyiben legalább 48 órával a kezdést megelőzően jelzi, jogosult egy másik időpontban részt venni, de a szolgáltatás díjára vonatkozóan visszatérítést nem nyújt a Szolgáltató.

FELELŐSSÉG

1. Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Szolgáltatót e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.

2. Felek tisztában vannak azzal, hogy az Internet nem biztonságos és nem lehet előre minden támadási módra felkészülni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy bezárja az esetleges biztonsági réseket, azonban e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.

3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftver használatából eredő károkért (így különösen az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, adat- és információvesztés).

4. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely előre nem látható illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

5. A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások azon működési elégtelenségéért, amely harmadik fél működési elégtelenségeiből származik.

A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

1. A Szolgáltató jogosult a részvételi feltételeket és a szolgáltatások leírását, tematikáját, felhasználási szabályzatait egyoldalúan módosítani.

3. A módosítást a Szolgáltató köteles a honlapján közzétenni.

4. Ha a Felhasználó a módosítást nem fogadja el, jogosult, legkésőbb a közzétételtől vagy értesítéstől számított 5 napon belül azonnali hatállyal törölni jelentkezéseit, vagy kérni felhasználói fiókjának törlését.

5. A módosított részvételi feltételek hatályba lépésével a feltételek megelőző verziói hatályukat vesztik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy Szolgáltató bármely szerzői jogának megsértése olyan lényeges szerződésszegésnek minősül, amely miatt Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

3. A Felek kijelentik, hogy a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatos valamennyi közlést írásban teszik meg.

4. A Felhasználó a Szolgáltatóval és annak tevékenységével kapcsolatos panaszát az info@innosmartkft.hu elektronikus levelezési címen érvényesítheti.

5. Tekintettel arra, hogy a Felek mindennapi kommunikációjuk során elektronikus hírközlő eszközöket is igénybe vesznek és ezek sajátosságaikra és a technika mindenkori állására tekintettel nem biztosítják teljes körűen azt, hogy az adatokhoz harmadik személyek jogtalanul hozzá ne férhessenek, illetőleg, hogy az elektronikus küldemények bizonyos fertőző szoftverektől (vírusok, spyware-ek stb.) teljes egészében mentesek legyenek, Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felelős. Ettől függetlenül a Felek minden megtesznek annak érdekében, hogy ennek lehetőségét a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék.

6. A megrendelési/jelentkezési űrlapon feltüntetett adatok alapján Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy Felhasználó valóban létező gazdálkodó szervezet.

7. Felhasználó jelen feltételek elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató Felhasználó nevét és jelen jogviszony fennállásának tényét kizárólag referenciaként történő felhasználás céljából, tájékoztató jelleggel weboldalán, kiadványain, ajánlatain szabadon feltüntethesse.

8. Felek a jelen ügyletekből származó vagy azzal összefüggő vitás ügyeiket békés úton, elsősorban személyes egyeztetés során, álláspontjaik egyeztetésével kötelesek rendezni.

9. A jelen feltételekben és az innosmartkft.hu-n elérhető ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.ibsystem.hu oldal üzemeltetője: Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft.

Az Innosmart Kft., mint adatkezelő a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Önt: Az Innosmart Kft. tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megbízások teljesítése céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.  A személyes adatokat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő minden elvárható módon védi az ügyfelek kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja.

  • Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Innosmart Kft. a tevékenységéhez fűződő és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelései – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja webshop üzemeltetése, valamint az ahhoz kapcsolódóan a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek biztosítása.

Adatok köre: minden olyan személyes adat, mely az ügy elintézéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges.

A fenti adatokat Az Innosmart Kft. az ügyfél az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy az érintett kérésére való törlésig kezeli.

  • Adatok forrása

közvetlenül az érintett adatszolgáltatása

  • Tájékoztatáshoz való jog, adatok törlése, zárolása, helyesbítése, személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Az ügyfél bármikor jogosult a Innosmart Kft-től az Info. tv. 14. § (a), (b) és (c) pontjai alapján tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni, továbbá jogosult az Info.tv. 15. §-a alapján a tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen.

  • Panaszkezelés

Amennyiben Az Innosmart Kft. adatkezelésével kapcsolatban az ügyfélnek problémája van, jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken jogosult társaságunkhoz fordulni.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat. A hatóság adatai, elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A jelen tájékoztatóban nem szabályozottak tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen az Info. tv.-ben foglaltak az irányadóak.

 

Budapest, 2020 április 15.